top of page

20 ideer för bön och evangelisation

Jag tror mycket på det personliga mötet med människor där man kan samtala - man kan lyssna in deras tankar och frågor, besvara och frimodigt dela personliga vittnesbörd och hoppet i vår tro/frälsningen, där man erbjuder förbön, både för helande och övriga saker och förmedlar ord ifrån Gud och naturligtvis inbjuder till frälsning.  Här är några idéer på hur man kan komma i kontakt och få till detta möte:

 1. Bjud på kaffe/te/bullar/pannkakor etc… ställ upp ett bord på torg/lämplig plats där människor rör sig från var man kan bjuda på ngt att äta. Detta bjuder ofta in till samtal när folk frågar varför man gör detta och därifrån kan man ofta få till ett naturligt samtal om tro där man både får lyssna på den personens tankar och också frimodigt kan dela vår tro/vittnesbörd. Även erbjuda människor personlig förbön.

 2. Dela ut rosor/kort/förtryckta vattenflaskor/reflexer eller dylikt med text på som ett sätt att komma i kontakt med människor där man sen kan dela tro och vittnesbörd.

 3. Dela ut Biblar/traktater/böcker (Typ Staksets bok, tidningen hopp Världen idag)

 4. Dela upp sig i grupper om 2-3 personer, be Gud om ledning och gå sen runt och prata med människor man ser. Man kan fråga dem om de har ont någonstans och man kan be för det, eller öppna med en fråga typ; Vad tänker du är mening med livet? Eller dyl…

 5. Treassure Hunt- be Gud om att visa bilder på specifika personer som man sen går ut och letar efter och ber för och vittnar för dem.

 6. Gå ut och gör en undersökning, med några frågor om tro och liv, som man sen kan samtala om och där man kan leda in samtalet på vad man själv tror. (Förslag på frågor kan skickas med)

 7. Sjung lovsång på torget, bara enkelt med en gitarr och låt folk komma i närheten och erfara gudsnärvaron. Där kan man sen inleda personliga samtal.

 8. Anordna torgmöte. Kulturella uttryck med sång och dans från andra länder drar alltid till sig folk. Eller duktiga lokala sångare/musiker/dansare. Varva med korta, koncisa predikningar och vittnesbörd. Inbjud människor att ta emot Jesus eller samtala vidare med någon av teammedlemmarna.

 9. Gå ut i ett bostadsområde och spela fotboll/lek med barnen. Ansiktsmålning, clowner, hoppborg etc.. Sätt upp ett drama eller dyl och dela evangeliet på ett enkelt och tydligt sätt.

 10. Gå till äldreboenden (stanna utomhus) sjung psalmer/kristna sånger, dela det kristna hoppet även med dem.

 11. Tjänarevangelisation- plocka skräp/tvätta bilar/packa matkassar – men se till att det finns något sätt de kan få höra/ta del av evangeliet. Tro kommer av predikan… att få höra Guds ord!

 12. Dörrknackning- det är fortfarande möjligt att gå hem till folk, erbjuda en Bibel/bok/film eller dylikt och fråga om man kan be för något, eller inbjuda till ngt.

 13. Anordna ”Väckelsemöte” i någon lokal som man bjuder in folk till innan…

 14. Hänvisa till sidan www.jesus.se där det finns 100 tals videovittnesbörd om Jesus och frälsning.

 15. Gör en bönevandring i din stad och sedan efter den gå ut på stan och prata med människor.

 16. Dela upp dagen för er stad. En kyrka gör något på fm, en annan på lunch, en tredje på em en fjärde på kvällen. Sätt in annons i tidningen och en hänvisning till www.jesus.se eller liknande sida.

 17. Be er ungdomsgrupp göra något denna dag. Be era barnfamiljer göra något och äldre. Be pappor och mammor göra något. Involvera alla generationer.

 18. Tryck upp en folder med hur man kommer till Jesus. De fyra andliga sanningarna folder mm.

 19. Beställ från proklama i sthlm eller liknande olika material ni behöver för att nå ut på flera språk. Dela ut evangeliet i tidningar över hela staden. Dagen innan. Be sedan och nå ut.

 20. Förbered era medlemmar inför denna dag. Be, ge, dela evangeliet. Visa Kristi kärlek.

 

Image by Nico Smit
100städerLoggaWhiteTextHighRes.png
bottom of page