top of page

 

10 konkreta tips för att dela evangeliet
- för dig och din grupp och kyrka i 100 städer visionen

 

Här är förslag på tio mycket konkreta saker om man vill nå ut med evangeliet. 

Förslagen kommer från Tim Chester från en missionskonferens i England. 

Diskutera och be över dem och använd dem.

Vad får det för konsekvenser för dig, din gemenskap, din församling? 

 

1. Det finns ickekristna som ser oss som sina vänner. 

 

2. Vi känner till dessa personers livsberättelser. 

Det betyder helt enkelt att vi kommit förbi det allra ytligaste. Vi vet vad de heter, var de kommer ifrån, vi vet vad de har för intressen men vi har börjat ställa en annan typ av frågor till dem. Vi har börjat förstå lite av vad det är som driver dem/upprör dem/gläder dem osv. 

 

3. Genom att lyssna på dem vet vi vad som är deras ”avgudar och vad som fungerar som ”s.k.a frälsare” i deras liv. 

Vad bygger de sina liv på och kring? Vad är det de litar på ska ta dem igenom genom och vidare när livet är tungt och tufft? 

 

4. Vi har visat dem hur man firar! 

Evangeliet lär oss att livet är mer än kemi+ vetenskap+ slump. Inget är bara slump och meningslöst. Det innebär att som kristna vet vi att världens brustenhet är en verklig tragedi. Men det innebär också att vi ha mer att fira än alla andra för vi tror att allt det goda vi får uppleva är goda gåvor från en generös Gud! Vad finns som är värt att fira? Använd fantasin och bjud in era vänner som ej är kristna! 

 

5. Vi förstår hur vi kan välsigna dem på ett sätt som pekar på evangeliet. 

Vi får sätta oss ner och verkligen be och fundera över hur vi kan bemöta just våra vänner på ett sätt som visar på Guds karaktär. Vad innebär det för oss i vår kontext att vara generösa? Vad innebär det att möta behov? 

 

6. Vi har välsignat dem och vi välsignar dem på ett sätt som pekar på evangeliet. 

Med andra ord, vi har inte bara satt oss ner och funderat över vad det innebär att vara en välsignelse, 

utan vi gör också det vi pratat om att göra. Delar evangeliet.

 

7. Vi äter regelbundet tillsammans med våra vänner som inte känner Jesus. 

Måltider är en fantastisk möjlighet att bygga relationer med människor! Poängen är att sakta ner vårt tempo och ta tid för att bygga relationer där vi kan ställa frågor, svara på frågor och skapa en ett gott klimat för plantering av evangeliet. 

 

8. Vi umgås och hittar regelbundet på roliga saker med våra vänner som inte är kristna. 

 

9. De känner till lite grann av evangeliet om Jesus. Men har frågor. Låt de gå en Alpha kurs online.

 

10. Vi har delat något om evangeliet om Jesus med dem, i alla fall en gång. Fortsätt att samtala med dem om Jesus och läs gärna Johannesevangeliet ett kapitel per dag.

Image by Ben White
100städerLoggaWhiteTextHighRes.png
IMG_4107.jpg
bottom of page