Image by Sixteen Miles Out

Pastor & ledarträffar

VI VILL NU INBJUDA ER ledare till dessa samlingar inför 100 städer

PASTOR - PRÄSTER - KÅRLEDARE - UNGDOMSLEDARE BÖNELEDARE och Andra LEDARE

Visionen 100 största städer 12 maj-20 aug -22 inför 100 städer och er stad (förra året var 400 kyrkor med i hela satsningen och i planeringen var hela 200 ledare med i olika samlingar)

Välj på: 

  • Onsdag 9 mars kl 09.15-10.00 eller 15.15-16.00

  • Tisdag 15 Mars kl 09.15-10.00 eller 15.15-16.00

Maila till info@sverigebonen.se så får du länk till mötet.

Vi lyssnar och delar hjärta för just er stad. Hur kan vi på ett enkelt sätt stödja er kyrka och stad med bön och evangeliet tillsammans.

Mer info och resurser finns här: www.100stader.nu

IMG_4107.jpg