Image by Sixteen Miles Out

Pastor & ledarträffar

Vi kommer ha två informations och Präst, Pastors och ungdomspastorer och ledarträff du kan anmäla dig på: 17/6 kl 14.15-15.00 och 22/6 kl 14.15-15.00 Här kan du ställa frågor och vi ber tillsammans för er stad. anmäl dig på info@sverigebonen.se

DATUM FÖR LEDARSAMLINGAR 

 

Informations och inspirationsmöte för ledare och pastorer för de 100 största städerna. 


Vi har haft 4 pastors och ledarsamlingar redan vid olika datum med nu mer än 100 pastorer och ledare som deltagit och varit mycket positiva från olika kyrkor.

 

Be och nå ut till de 100 största städerna i Sverige under 2021 under 100 dagar. Bön och mission hand i hand tillsammans med allt Guds folk. Se era datum under fliken: 100 städer och datum. Ladda ner pdf fil.

 

I Sala har alla pastorer och ledare gått samman för att den 12/5 när de har sin stads datum i bön och når ut. De väljer även att be och fasta flera dagar innan starten. Vilken härlig start och gensvar för denna vision från dessa pastorer och kyrkor.

 

– När jag (Patrik Sandberg Sverigebönen) fick denna vision under en bönepromenad i januari för de 100 största städerna och den kamp som stod kring dessa. Jag uppfattade då att han sa: ”Jag vill sätta fokus på de 100 största städerna detta år 2021. Med bön och evangeliet under 100 dagar och likt startkablar och en startmotor vill jag starta igång en process i landet just i denna tid när många mår dåligt i landet.”

 

Starten kommer gå 12 maj- 5 juni etapp 1 (Sala start 12 maj) sedan kommer nationaldagsbönen 6/6 för hela landet. Etapp 2 startar 7 juni till 20/8 och 76 dagar i rad och avslutar i Huvudstaden 20/8. Se era datum under fliken 100 städer och datum.

 

Vi lyssnar och delar hjärta för just er stad. Hur kan vi på ett enkelt sätt stödja er kyrka och stad med bön och evangeliet tillsammans. 

unnamed (3).jpg
IMG_4107.jpg